หน้าแรก
ประวัติศาลเจ้า
พระคุณเจ้าประจำศาล
ประวัติการกินเจ
ประวัติซิโกว
ข่าวและกิจกรรม
ประวัติเจ้าแม่กวนอิม
ประมวลภาพ
เสี่ยงเซียมซี
เสี่ยงปวย
ประวัติคลองดำเนินฯ
ชวนเที่ยวราชบุรี
แผนที่
คณะกรรมการศาล
ติดต่อเรา

facebook

ข่าวและกิจกรรม

 • วันเสาร์​ที่​ 2 มีนาคม​ 2562​ เป็นวันเกิดเทพเจ้าไฉ่ซิ้งเอี๊ย​ ขอเรียนเชิญ​ เจอิ้วและสาธุชนทุกท่านมาไหว้สักการะขอพรจากเทพเจ้าไฉ่ซิ้งเอี๊ย​ ณ.ศาลเจ้าท่งเฮงตั๊ว​ วันที่​ 2 มีนาคม​2562​ เวลา​ 9.00น.​- 13.00น.​ โดยพร้อมเพียงกัน
 • คลิปวีดีโอการจัดสร้างแผ่นยันต์มหาโชคลาภไฉ่ซึ้งเอี๊ย มีกำหนดเปิดให้เปลี่ยนไปบูชาและแจกในเทศกาลกินเจปี 2560 หลังพระสงฆ์จีนนิกายทำพิธีพุทธาภิเษกสวดขอพรจากเทพไฉ่ซึ้งเอี่ยทั้งสามปางในศาลเจ้าท่งตั๊วในวันเชิญเจ้าของเทศกาลกินเจ เพื่อให้ผู้รับไปบูชา เฮงๆ รวยๆ กันทุกคน

 • วันที 25 ธันวาคม 2559 ทางศาลเจ้าท่งเฮงตั๊วได้ทำพิธีพุทธาภิเษกและอัญเชิญองค์ปู้กุ่ยไฉ่ซิ้งเอี้ย(เทพเจ้าไฉ่ซิ้งเอี้ยปางมหาเศรษฐีชัมภล)ที่สร้างใหม่ ขึ้นสู่แท่นหมู่บูชา

ดูประวัติเทพเจ้าไฉ่ซิ้งเอี้ยโดบสังเขป...กดที่นี่

 • วันที 21 พ.ย. 2559 ตัวแทนจากศาลเจ้าท่งเฮงตั๊วเข้ารับรางวัล ศาลเจ้าบริหารงานดีเต่นจังหวัดราชบุรีประจำปี 2559 จากกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย มอบรางวัลโดย นายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ รองอธิบดีกรมการปกครอง

 • วันที่ 3 ก.ย 2559 เวลา 09.00 น.ถึง 11.00 น. คณะกรรมการศาลเจ้าท่งเฮงตั๊วขอเรียนเชิญ เจอิ้วและสาธุชนผู้มีจิตศรัทธาเข้าร่วมพิธีพุทธาภิเศก และอัญเชิญ องค์เทพเจ้าซือเม่งกง(เทพเจ้าเตา) ซึ่งเป็นเทพเจ้าแห่งความอุดมสมบูรณ์ ขึ้นสู่แท่นหมู่บูชา ณ.ศาลเจ้าท่งเฮงตั๊ว ในการนี้ทางคณะกรรมการได้นิมนต์พระภิกษุจีนจำนวน 3 รูปจากวัดโพธิ์เย็น โดยมีพระอาจารย์เสี่ยเหลียง มาเป็นประธานในพิธี ขอเรียนเชิญทุกท่านแต่งชุดขาวมาร่วมพิธีเพื่อความเป็นศิริมงคลโดยพร้อมเพียงกัน

 • วันพฤหัสบดีที่ 26 พ.ย. 2558 เวลา 10.00 น. ขอเรียนเชิญกรรมการและเจอิ้วศาลเจ้าท่งเฮงตั๊วร่วมเป็นสักขีพยานในการมอบชุดทันตกรรมเคลื่อนที่ให้กลุ่มงานทันตกรรมโรงพยาบาลดำเนินสะดวก และเงินบริจาค 10000 บาทให้ทางอำเภอดำเนินสะดวกใช้ปรับปรุงระบบไฟฟ้าในสำนักทะเบียน เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองให้พระคุณเจ้าศาลเจ้าท่งเฮงตั๊ว ในโอกาสได้รางวัลศาลเจ้าดีเด่นระดับประเทศรางวัลชนะเลิศ และขอให้ทุกท่านใส่เสื้อสีเหลืองอันเป็นสีของศาลเจ้ามาโดยพร้อมเพียงกัน
 • ในวันที่ 29 กันยายน 2558 ขอเรียนเชิญกรรมการทุกท่านร่วมตอนรับกรรมการบริหารงานศาลเจ้าดีเด่นในจังหวัดทั่วประเทศมาดูงานศาลเจ้าท่งเฮงตั๊วจัดโดยกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย โดยใส่เสื้อเหลืองมาโดยพร้อมเพียงกัน ถึงศาลเจ้า เวลา 10.00น.
 • เมื่อว้นที 28 กันยายน 2558 ตัวแทนจากศาลเจ้าท่งเฮงตั๊วเข้ารับรางวัล ศาลเจ้าบริหารงานดีเต่นประจำปี 2558 ประเภทศาลเจ้าขนาดใหญ่ รางวัลชนะเลิศอันดับหนึ่ง ของจังหวัดราชบุรี และรางวัลชนะเลิศอันดับหนึ่ง ในระดับประเทศไทย จากกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
 • ศาลเจ้าท่งเฮงตั๊วได้บริจาคเงินจำนวน 5,000 บาทเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวประเทศเนปาล
  ผ่านทางพระธรรมทูตประเทศอินเดีย-เนปาล ณ.ศูนย์รับบริจาควัดสระเกศ
  โดยมี พระมหาอาทิตย์  ญาณธมฺโม เป็นผู้รับมอบ 17 พ.ค. 2558

 • 10 ธ.ค. 57 ศาลท่งเฮงตั๊วได้นำคณะเจอิ้วไปถวายพระพรในหลวงของเราณ.ศาลาศิริราช100ปี (ดูภาพเพิ่มเติมได้ในหน้าประมวลภาพ)
 • ศาลเจ้าท่งเฮงตั๊วได้พาเจอิ้วไปทำบุญและสักการะหลวงพ่อวัดไร่ขิง (ดูภาพเพิ่มเติมได้ในหน้าประมวลภาพ)
 • 6 ธ.ค. 2557 คุณพัชพนธ์ ภูริปัญโย และ คุณสุวิมล วิโรจน์ยืนยง พร้อมครอบครัว ได้บริจาคตู้รับเงินทำบุญทำด้วยโลหะอย่างดี จำนวน 8 ใบ พร้อมทั้งได้หยอดเงินทำบุญเป็นปฐมฤกษ์จำนวน 2,520 บาท ด้วยผลบุญที่ได้บริจาคสิ่งของและทำบุญให้ศาลเจ้าท่งเฮงตั๊วในครั้งนี้และบารมีของพระคุณเจ้าทุกองค์ในศาลเจ้าโปรดดลบันดาลให้คุณพัชพนธ์ ภูริปัญโย และ คุณสุวิมล วิโรจน์ยืนยง พร้อมครอบครัวจงมีความเจริญรุ่งเรือง ประสบแต่สิ่งอันพึงปรารถนา และพร้อมด้วยจตุรพิธพรชัยทุกประการเทอญ (ในวันที่ 22 ม.ค. 2558 ได้บริจาคเพิ่มอีก 2 ใบรวมบริจาคทั้งหมด 10 ใบ)
 • 25 พ.ย.2557เจอิ้วศาลเจ้าท่งเฮงตั๊วได้เฉลิมฉลองให้ศาลเจ้าที่ได้รับรางวัลศาลเจ้าดีเด่น โดยการทำสาธารณะกุศลร่วมกันตามแนวทางที่ยึดถือกันมาของบรรพบุรุษชาวจีนเพี่อความเป็นศิริมงคลแก่เจอิ้วเอง และเสริมบารมีให้กับศาลเจ้าท่งเฮงตั๊ว และในวันนี้ 25 พ.ย.2557 ทางคณะกรรมการฯได้รวบรวมเงินบริจาคจากเจอิ้วมอบแก่อำเภอดำเนินสะดวกในนามของศาลเจ้าท่งเฮงตั๊ว เพื่อใช้ปรับปรุงสำนักทะเบียน จัดหาวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน และสิ่งอำนนวยความสะดวก ให้เป็นสาธารณะประโยชน์ต่อผู้มาใช้บริการ รวมจำนวนเงินทั้งสิ้น 70,000 บาท โดยในพิธีมอบเงินบริจาคในครั้งนี้มีเจอิ้วจำนวนหนึ่งและผู้นำชุมชนได้มาเป็นสักขีพยานในครั้งนี้

คลิปวีดีโอพิธีมอบเงินบริจาคให้สำนักทะเบียนอำเภอดำเนินสะดวก

 • ขอแจ้งข่าวการใช้เงินรางวัลศาลเจ้าดีเด่น(ระดับจังหวัด 10,000 บาท และระดับประเทศ 60,000 บาท)
  ทางศาลเจ้าท่งเฮงตั๊วได้นำเงินรางวัลทั้งหมดมาปรับปรุงไหล่ทางถึงกำแพงและทางเข้าศาลเจ้าโดยราดยางทั้งหมด และราดยางโดยรอบศาลพระภูมิใหม่ ให้ดูเรียบร้อยมากขึ้น โดยก่อสร้างตั้งแต่ปลายเดือนกันยายน 2557 แล้วเสร็จสมบูรณ์รับมอบงานเมื่อ 15 พ.ย. 2557 เป็นเงินค่าก่อสร้าง 75,000 บาท (ทางบริษัทก่อสร้างทำบุญ 5,000 บาท)
 • เมื่อวันที่ 13 พ.ย. 2557 ตัวแทนจากเจอิ้วท่งเฮงตั๊วได้รับมอบ รางวัลศาลเจ้าบริหารงานดีเด่นประจำปี 2556 จากรองอธิบดีกรมการปกครอง นาย ดลเดช พัฒนรัฐ ณ.โรงแรมปรินซ์พาเลซ มหานาค