หน้าแรก
ประวัติศาลเจ้า
พระคุณเจ้าประจำศาล
ประวัติการกินเจ
ประวัติซิโกว
ข่าวและกิจกรรม
ประวัติเจ้าแม่กวนอิม
ประมวลภาพ
เสี่ยงเซียมซี
เสี่ยงปวย
ประวัติคลองดำเนินฯ
ชวนเที่ยวรชบุรี
แผนที่
คณะกรรมการศาล
ติดต่อเรา

facebook

องค์พระคุณเจ้าประจำศาลเจ้าท่งเฮงตั๊ว

ทีตี่แปบ้อ(เทพยดาฟ้าดิน)

  • ทีตี่แปบ้อ คือเทพยดาฟ้าดิน เราจะบูชาขอให้คุ้มครองให้เดินทางปลอดภัย ฝนฟ้าอากาศถูกต้องตามฤดูกาล ผลผลิตการเกษตรดี และช่วยคุ้มครองผู้เกิดในปีชง

เต๋าเล่าง่วนกุง เง็กอ๊วงเทียนจุง กิ๋วอ๊วงฮุดโจ้ว ฉื่อปุยเนี่ยเนี้ย

  • เต๋าเล่าง่วนกุนหรือเต๋าบ้อง่วนกุน คือ พระมารดาเทพเจ้าแห่งดาวนพเคราะห์ทั้ง 9 และดวงดาวทุกดวงในอนันตจักรวาล เง็กอ๊วงเทียนจุง กิ๋วอ้วงฮุดโจ้ว คือ พระพุทธองค์ 9 พระองค์ แบ่งภาคมาเป็นเทพเจ้าแห่งดาวนพเคราะห์ทั้ง 9 เต๋าเล่าง่วนกุน เง็กอ๊วงเทียนจุงและ กิ๋วอ้วงฮุดโจ้ว เป็นพระคุณเจ้าผู้ทรงฤทธิ์ในการปกป้องดูแลมวลมนุษย์ และรักษา สมดุลย์ธาตุทั้ง 5 ของทุกสรรพสิ่งในโลก และจะลงมาตรวจตราโลกในช่วงเทศกาลกินเจเพื่ออำนวยพรแก่ผู้ประพฤติดี ฉื่อปุยเนี่ยเนี้ย คือ องค์พระโพธิสัตว์กวนอิม พระคุณเจ้าณ.จุดนี้เป็น ประธานในเทศกาลกินเจ เรามักขอพรให้ ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุข สุขภาพแข็งแรง การงานรุ่งเรืองก้าวหน้า สำเร็จในการศึกษา เคราะห์ร้ายเบาบางลง

ทีกง(ไท้เอี้ยง) ทีม่า(ไท้อิม)

  • เป็นพระรูปองค์เทพยดาฟ้าดิน เราจะบูชาขอให้คุ้มครองให้เดินทางปลอดภัย ฝนฟ้าอากาศถูกต้องตามฤดูกาล ผลผลิตการเกษตรดี และช่วยคุ้มครองผู้เกิดในปีชง

ยูไลฮุดโจ้ว น่ำปักแชกุน

  • ยูไลฮุดโจ้ว คือ องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า น่ำปักแชกุน คือเทพเจ้าผู้ถือบัญชีเกิด และบัญชีตาย ณ.จุดนี้ เราจะมา สะเดาะเคราะห์ แก้ปีชง ให้สุขภาพแข็งแรง หายจากโรคภัยไข้เจ็บ อยู่เย็นเป็นสุข ปลอดภัยจากภยันตรายทั้งปวง

ตี่จู้เอี่ยกง (เจ้าที่)

อุ่ยหูเทียนจุง จี่เทียนไต้เสี่ย ไต้เสี่ยฮุดโจ้ว

  • อุ่ยหูเทียนจุง คือ พระโพธิสัตว์ผู้ปกป้องรักษา พระธรรม พุทธศาสนา พุทธสถาน ภิกษุ สามเณร และพุทธศาสนิกชน ให้ปลอดภัยจากมารร้ายทั้งปวง ส่วน จี่เทียนไต้เสี่ย ไต้เสี่ยฮุดโจ้ว เป็นเทพเจ้าประจำปีวอก ทรงฤทธิ์ในการปราบมาร ณ.จุดนี้ เราจะขอพรให้ปลอดภัยจากสิ่งร้ายทั้งปวง สุขภาพแข็งแรง ทำอะไรไม่ติดขัดปราศจากมารผจญ

ปู้กุ่ย-บุ๋น-บู๊ไฉ่ซิ้งเอี๊ย

  • ปู้กุ่ย-บุ๋น-บู๊ไฉ่ซิ้งเอี้ย คือ เทพเจ้าแห่งโชคลาภไฉ่ซิ้งเอี้ย ปางมหาเศรษฐีชัมภล ปางบุ๋น ปางบู๊ เราจะขอพรให้ การค้ารุ่งเรือง ค้าขายมีกำไรมหาศาล มีโชคลาภมากมาย และประสบผลสำเร็จในการทวงหนี้

ไท้ส่วยเอี๊ย

  • ไท้ส่วยเอี๊ย คือ เทพเจ้าคุ้มครองดวงชะตา เราจะมาสักการะ เพื่อเสริมดวงชะตา สะเดาะเคราะห์ และ แก้ปีชง

ซือเหม่งกง

  • ซือเหม่งกง หรือ เทพเจ้าเตา เป็นเทพเจ้าแห่งความอุดมสมบูรณ์ เราจะบูชาขอพรให้ มีอาหารอุดมสมบูรณ์ ช่วยดูแลป้องกันฟืนไฟภายในบ้าน ประสบความสำเร็จในการประกอบอาชีพกุ๊กและประกอบธุรกิจด้านอาหารและร้านอาหาร

ศาลพระภูมิ