หน้าแรก
ประวัติศาลเจ้า
พระคุณเจ้าประจำศาล
ประวัติการกินเจ
ประวัติซิโกว
ข่าวและกิจกรรม
ประวัติเจ้าแม่กวนอิม
ประมวลภาพ
เสี่ยงเซียมซี
เสี่ยงปวย
ประวัติคลองดำเนินฯ
ชวนเที่ยวราชบุรี
แผนที่
คณะกรรมการศาล
ติดต่อเรา

facebook

ดูวีดีโอเทศกาลกินเจ งานประจำปี และ พิธีกรรมต่างๆย้อนหลัง..กดที่นี่
ดูภาพและวีดีโอการรับรางวัลศาลเจ้าบริหารงานดีเด่นปี 2558............กดที่นี่
ดูภาพและวีดีโอคณะผู้บริหารงานศาลเจ้าดีเด่นมาศึกษาดูงานศาลเจ้าท่งเฮงตั๊ว.............กดที่นี่
ดูภาพและวีดีโอการรับรางวัลศาลเจ้าบริหารงานดีเด่นปี 2559............กดที่นี่


รับรางวัลศาลเจ้าดีเด่นจ.ราชบุรี ปี2559 จาก นายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ รองอธิบดีกรนการปกครอง


รับรางวัลศาลเจ้าดีเด่นระดับประเทศรางวัลชนะเลิศ และดีเด่นจังหวัดราชบุรีประเภทศาลเจ้าขนาดใหญ่ ปี 2558
จาก นายกฤษดา บุญราช ปลัดกระทรวงมหาดไทย

ศาลเจ้าท่งเฮงตั๊วได้มอบอุปกรณ์ทันตกรรมให้ ร.พ.ดำเนินสะดวก และบริจาคเงิน 10,000 บาทใช้ปรับปรุงสำนักทะเบียน

ดูรูปและคลิปวีดีโอในพิธีทั้งหมดได้ที่หน้าประมวลภาพ

ประวัติศาลเจ้าโดยย่อ

    ศาลเจ้าท่งเฮงตั๊วเป็นศาลเก่าแก่คู่คลองดำเนินสะดวก เริ่มก่อตั้งเมี่อปี พ.ศ.๒๔๓๔ มีอายุมากกว่าหนึ่งร้อยปี ในปี พ.ศ.๒๔๖๘ ได้ขึ้นทะเบียนกับกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทยเป็นศาลเจ้าตามความในกฎเสนาบดีว่าด้วยกุศลสถานชนิดศาลเจ้า ลงวันที่ ๑๕ มีนาคม พุทธศักราช ๒๔๖๓ อยู่ในประเภทศาลเจ้าขนาดใหญ่ (เป็นศาลหลวงขนาดใหญ่ อยู่ในความดูแลของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ) เคยได้รับรางวัลศาลเจ้าดีเด่น จากกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ให้เป็นศาลเจ้าดีเด่นระดับจังหวัดในปี พ.ศ. ๒๕๔๕ และปี พ.ศ. ๒๕๔๙ และได้รางวัลศาลเจ้าดีเด่นระดับจังหวัด ๓ ปี ติดต่อกัน ตั่งแต่ปี ๒๕๕๖ ถึงปี ๒๕๕๙ ได้รับรางวัลศาลเจ้าดีเด่นระดับปรเทศ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ใน ปี พ.ศ.๒๕๕๖ - ๕๗ และได้รับรางวัลศาลเจ้าดีเด่นรางวัลชนะเลิศระดับประเทศในปี พ.ศ.๒๕๕๘ มีพันธกิจที่สำคัญในการอนุรักษ์ประเพนีบำเพ็ญกุศลถือศิลกินเจให้อยู่คู่ดลองดำเนินสะดวกตลอดไป โดยมีการจัดกิจกรรมถือศิลกินเจในทุกปีในวันขึ้น 1 ค่ำ - 9ค่ำ เดือน 9 ตามปฏิทินจีน ได้จัดกิจกรรมบำเพ็ญกุศลถือศิลกินอย่างเป็นทางการครั้งแรกในปี พ.ศ.๒๔๓๗