หน้าแรก
ประวัติศาลเจ้า
พระคุณเจ้าประจำศาล
ประวัติการกินเจ
ประวัติซิโกว
ข่าวและกิจกรรม
ประวัติเจ้าแม่กวนอิม
ประมวลภาพ
เสี่ยงเซียมซี
เสี่ยงปวย
ประวัติคลองดำเนินฯ
ชวนเที่ยวราชบุรี
แผนที่
คณะกรรมการศาล
ติดต่อเรา

facebook

ดูวีดีโอเทศกาลกินเจ งานประจำปี และ พิธีกรรมต่างๆย้อนหลัง..กดที่นี่
ดูภาพและวีดีโอการรับรางวัลศาลเจ้าบริหารงานดีเด่นปี 2558............กดที่นี่
ดูภาพและวีดีโอคณะผู้บริหารงานศาลเจ้าดีเด่นมาศึกษาดูงานศาลเจ้าท่งเฮงตั๊ว.............กดที่นี่
ดูภาพและวีดีโอการรับรางวัลศาลเจ้าบริหารงานดีเด่นปี 2559............กดที่นี่

สาธุชนหรือเจอิ้วที่ต้องการใช้สถานที่ ศาลเจ้าท่งเฮงตั๊ว ให้ติดต่อ คุณสุชิต(ไห้) โทร.083-7757462


รับรางวัลศาลเจ้าดีเด่นจ.ราชบุรี ปี2559 จาก นายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ รองอธิบดีกรมการปกครอง


รับรางวัลศาลเจ้าดีเด่นระดับประเทศรางวัลชนะเลิศ และดีเด่นจังหวัดราชบุรีประเภทศาลเจ้าขนาดใหญ่ ปี 2558
จาก นายกฤษดา บุญราช ปลัดกระทรวงมหาดไทย

ศาลเจ้าท่งเฮงตั๊วได้มอบอุปกรณ์ทันตกรรมให้ ร.พ.ดำเนินสะดวก และบริจาคเงิน 10,000 บาทใช้ปรับปรุงสำนักทะเบียน

ดูรูปและคลิปวีดีโอในพิธีทั้งหมดได้ที่หน้าประมวลภาพ

ประวัติศาลเจ้าโดยย่อ

    ศาลเจ้าท่งเฮงตั๊วเป็นศาลเก่าแก่คู่คลองดำเนินสะดวก เริ่มก่อตั้งเมี่อปี พ.ศ.๒๔๓๔ มีอายุมากกว่าหนึ่งร้อยปี ในปี พ.ศ.๒๔๖๘ ได้ขึ้นทะเบียนกับกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทยเป็นศาลเจ้าตามความในกฎเสนาบดีว่าด้วยกุศลสถานชนิดศาลเจ้า ลงวันที่ ๑๕ มีนาคม พุทธศักราช ๒๔๖๓ อยู่ในประเภทศาลเจ้าขนาดใหญ่ (เป็นศาลหลวงขนาดใหญ่ อยู่ในความดูแลของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ) เคยได้รับรางวัลศาลเจ้าดีเด่น จากกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ให้เป็นศาลเจ้าดีเด่นระดับจังหวัดในปี พ.ศ. ๒๕๔๕ และปี พ.ศ. ๒๕๔๙ และได้รางวัลศาลเจ้าดีเด่นระดับจังหวัด ๓ ปี ติดต่อกัน ตั่งแต่ปี ๒๕๕๖ ถึงปี ๒๕๕๙ ได้รับรางวัลศาลเจ้าดีเด่นระดับปรเทศ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ใน ปี พ.ศ.๒๕๕๖ - ๕๗ และได้รับรางวัลศาลเจ้าดีเด่นรางวัลชนะเลิศระดับประเทศในปี พ.ศ.๒๕๕๘ มีพันธกิจที่สำคัญในการอนุรักษ์ประเพนีบำเพ็ญกุศลถือศิลกินเจให้อยู่คู่ดลองดำเนินสะดวกตลอดไป โดยมีการจัดกิจกรรมถือศิลกินเจในทุกปีในวันขึ้น 1 ค่ำ - 9ค่ำ เดือน 9 ตามปฏิทินจีน ได้จัดกิจกรรมบำเพ็ญกุศลถือศิลกินอย่างเป็นทางการครั้งแรกในปี พ.ศ.๒๔๓๗