ก่อนที่ท่านจะเสี่ยงปวย ขอให้ท่านจงพนมมือตั้งจิตอธิฐานแด่องค์พระคุณเจ้าแห่งศาลเจ้าท่งเฮงตั๊วอันได้แก่ เต้าบ้อง่วนกุง เง็กอ้วงเทียนจุง กิ๋วอ้วงฮุดโจ้ว ยูไลฮุดโจ้ว ทีกงทีม่า ไต้เสี่ยฮุดโจ้ว ไฉ่ซิ่งเอี้ย เป็นต้น และขอในสิ่งที่ไม่ผิดคุณธรรม
เสี่ยงปวยทาง Iphone Ipad และมือถือ แทปเล็ต แอนดรอย V.4+(กด)