ท่านที่ต้องการDVDเทศกาลกินเจศาลเจ้าท่งเฮงตั๊วฉบับสมบูรณ์ติดต่อขอไดัจากคณะกรรมการศาลเจ้า หรือ Email มาขอที่ swang.kitti@gmail.com หรือ boonchaiki@gmail.com

วีดีโอกิจกรรมบำเพ็ญกุศลถือศิลกินเจศาลเจ้าท่งเฮงตั๊วประจำปี 2562

วีดีโอพิธีเชิญน้ำ 28 ก.ย.62

วีดีโอพิธีเชิญเจ้าและเชิญไท้ส่วยเอี๊ย 28 ก.ย.62

วีดีโอเดินธูปแรกของเทศกาลกินเจ 28 ก.ย.62

วีดีโอโหงวก่งแรกของเทศกาลกินเจ 29 ก.ย..62

วีดีโอสวดมนต์เย็น 29 ก.ย. 2562

วีดีโอก่งฮุกวันชิวหยี 30 ก.ย. 2562

วีดีโอสวดมนต์เย็น 30 ก.ย. 2562

วีดีโอกินเจวันชิวซา 1 ต.ค. 62

วีดีโอสวดมนต์เย็นวันชิวซา 1 ต.ค. 62

วีดีโอเทศกาลกินเจวันชิวสี่ 2 ต.ค. 62

เลี้ยงพระเพลวันชิวโหงว 3 ต.ค.62

พิธีปังแซ (ปล่อยเต่า) วันชิวโหงว 3 ต.ค.62

ปล่อยเต่า ณ.วัดหลวงพ่อสด 3 ต.ค.62

พิธีปังจุ้ยเต็ง(ลอยกระทง) วันชิวโหงว 3 ต.ค.62

บรรยากาศวันชิวลักเช้า 4 ต.ค. 62

พิธีเซ้งปวยศิริมงคล(เพ่งอังปวย)ตอนที่ 1 วันชิวลัก 4.ค.62

พิธีเซ้งปวยศิริมงคล(เพ่งอังปวย)ตอนที่ 2 วันชิวลัก 4.ค.62

พิธีซิโกว วันชิวลัก 4.ค.62

พิธีถวายฮกซิ่วเต้า วันชิวลัก 4 ต.ค.62

กิจกรรมก่วยตั๊ววันชิวฉิก 5 ต.ค. 62

กิจกรรมก่วยตั๊ววันชิวโป๊ย 6 ต.ค. 62

พิธีสวดโหงวกงเจคี้สุดท้ายและถวายเพ้า วันชิวเก้า 7.ค.62

สวดมนต์เย็นและเดินธูปวันสุดท้ายกินเจปี​62 วันชิวเก้า 7.ค.62

สวดมนต์เช้าและเดินธูปสุดท้ายกินเจปี​62 วันชิวจั๊บ 8 ต.ค.62

พิธีส่งเจ้า (ซังเก่) วันชิวจั๊บ 8 ต.ค.62