ท่านที่ต้องการDVDเทศกาลกินเจศาลเจ้าท่งเฮงตั๊วฉบับสมบูรณ์ติดต่อขอไดัจากคณะกรรมการศาลเจ้า หรือ Email มาขอที่ swang.kitti@gmail.com หรือ boonchaiki@gmail.com

วีดีโอกิจกรรมบำเพ็ญกุศลถือศิลกินเจศาลเจ้าท่งเฮงตั๊วประจำปี 2560

วันเชี้ยเก่ 19 ต.ค. 2560

วีดีโอวันชิวอิ๊ด 20 ต.ค. 2560

วีดีโอวันชิวหยี 21 ต.ค. 2560

วีดีโอวันชิวซา 22 ต.ค. 2560

วีดีโอวันชิวสี่ 23 ต.ค. 2560

วีดีโอวันชิวโหงว 24 ต.ค. 2560

วีดีโอวันชิวลักเช้า 25 ต.ค. 2560

วีดีโอวันชิวลักบ่าย 25 ต.ค. 2560

วีดีโอวันชิวลักเย็น 25 ต.ค. 2560

วีดีโอวันชิวเก้า 28 ต.ค. 2560

วีดีโอวันชิวจั๊บซังเก่ 29 ต.ค. 2560