ท่านที่ต้องการDVDเทศกาลกินเจศาลเจ้าท่งเฮงตั๊วฉบับสมบูรณ์ติดต่อขอไดัจากคณะกรรมการศาลเจ้า หรือ Email มาขอที่ swang.kitti@gmail.com หรือ boonchaiki@gmail.com

วีดีโอกิจกรรมบำเพ็ญกุศลถือศิลกินเจศาลเจ้าท่งเฮงตั๊วประจำปี 2559

วันเชี้ยเก่ 30 ก.ย. 2559

วีดีโอวันชิวอิ๊ด 1 ต.ค. 2559

วีดีโอวันชิวหยี 2 ต.ค. 2559

วีดีโอวันชิวซา 3 ต.ค. 2559

วีดีโอวันชิวสี่ 4 ต.ค. 2559

วีดีโอวันชิวโหงว 5 ต.ค.2559

วีดีโอวันชิวลักเช้า(เพ่งอังปวย) 6 ต.ค.2559

วีดีโอวันชิวลักบ่าย(ซิโกว) 6 ต.ค.2559

วีดีโอวันชิวลักตอนค่ำ(ถวายฮกซิ่วเต้า) 6 ต.ค.2559

วีดีโอวันชิวฉิกและโป๊ย 7-8 ต.ค.2559

วีดีโอวันชิวเก้า 9 ต.ค.2559

วีดีโอวันชิวจั๊บ(ซั้งเก่ หรือส่งเจ้า) 10 ต.ค. 2559