ท่านที่ต้องการDVDเทศกาลกินเจศาลเจ้าท่งเฮงตั๊วฉบับสมบูรณ์ติดต่อขอไดัจากคณะกรรมการศาลเจ้า หรือ Email มาขอที่ swang.kitti@gmail.com หรือ boonchaiki@gmail.com

วีดีโอกิจกรรมบำเพ็ญกุศลถือศิลกินเจศาลเจ้าท่งเฮงตั๊วประจำปี 2558

วันเชี้ยเก่ 12 ต.ค. 2558

วีดีโอวันชิวอิ๊ด 13 ต.ค. 2558

วีดีโอวันชิวหยี 14 ต.ค. 2558

วีดีโอวันชิวซา 15 ต.ค. 2558

วีดีโอวันชิวสี่ 16 ต.ค. 2558

วีดีโอวันชิวโหงวเช้าบ่าย(ปังแซ) 17 ต.ค. 2558

วีดีโอวันชิวโหงวลอยกะทง(ปังจุ๊ยเต็ง) 17 ต.ค. 2558

วีดีโอวันชิวลักเช้า 18 ต.ค. 2558

วีดีโอวันชิวลักพิธีซิโกว 18 ต.ค. 2558

วีดีโอวันชิวลักพิธีถวายเต้า 18 ต.ค. 2558

วีดีโอวันชิวฉิกก่วยตั๊ว 19 ต.ค. 2558

วีดีโอวันชิวโป๊ย 20 ต.ค. 2558

วีดีโอวันชิวเก้า 21 ต.ค. 2558

วีดีโอวันชิวซั้งเก่ 22 ต.ค. 2558