งานเทศกาลถือศิลกินเจประจำปี2560 ได้สิ้นสุดกันอีกปีแล้ว เจอิ้วทุกท่านได้อิ่มบุญกลับบ้านกันทุกคน คณะกรรมการศาลเจ้าท่งเฮงตั๊วต้องขอขอบพระคุณเจอิ้วทุกท่าน ทีมงานทุกคนที่ให้ความร่วมมืออย่างดี จนการจัดงานในปีที่ 124 สำเร็จลุล่วงอย่างสมบูรณ์แบบ หากมีสิ่งใดขาดตกบกพร่อง คณะกรรมการต้องขออภัยมา ณ.โอกาสนี้ ทางคณะกรรมหวั่งเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือจากเจอิ้วในครั้งต่อไป เพื่ออนุรักษ์ประเพณีถือศิลกินเจคลองดำเนินสะดวกที่มีอายุกว่า 120 ปีให้อยู่คู่คลองดำเนินสะดวกตลอดไป คณะกรรมการขอเรียนเชิญเจอิ้วมาร่วมงานอีกครั้งในงานประจำปีศาลเจ้าปี2561 ระหว่างวันที 23 ถึง 25 เมษายน 2561 กำหนดการจะแจ้งให้ทราบต่อไป