ขอเรียนเชิญสาธุชนทุกท่านร่วมบำเพ็ญกุศลถือศิลกินเจ พร้อมแต่งชุดขาวมาร่วมกินเจและสักการะพระคุณเจ้า ณ.ศาลเจ้าท่งเฮงตั๊ว ในเทศกาลถือศิลกินเจ 8 - 18 ตุลาคม 2561