งานประจำปี​ ศาลเจ้าท่งเฮงตั๊วได้เสร็จสมบูรณ์ไปแล้วอีกปี​ คณะกรรมการศาลเจ้าท่งเฮงตั๊วต้องขอบพระคุณสาธุชน​ทุกท่านที่ได้ให้การสนับสนุนการจัดงานในครั้งนี้​ ขอให้พระคุณเจ้าทุกพระองค์ในศาลเจ้าท่งเฮงตั๊วได้โปรดประทานพรให้ทุกคนอยู่เย็นเป็นสุขปราศจากโรคภัยและภยันตรายทั้งปวง​ เฮงๆๆๆ​รวย​ๆ​ๆ​ๆ​ แล้วพบกันในงานประจำปีปีหน้า​ วันที่​ 13​- 15​ มี.ค.​2562