คณะกรรมการศาลเจ้าท่งเฮงตั๊วขอเรียนเชิญเจอิ้วและสาธุชนทุกท่านมาร่วมสักการะพระคุณเจ้า ในงานประจำปีศาลเจ้าปี2561 ระหว่างวันที 22 ถึง 25 เมษายน 2561 และร่วมถวายเซียนแด่พระคุณเจ้าเพื่อเป็นศิริมงคล ในวันที่ 24 มีนาคม 2561 มีงิ้วคณะเตียเกียะอี่ไล้เฮงสมโภชตลอดงาน