รวมภาพและคลิปวีดีโอพิธีมอบอุปกรณ์ทันตกรรมให้ ร.พ.ดำเนินสะดวก

ละเงินบริจาค 10,000 บาทเพื่อปรับปรุงสำนักทะเบียน อ.ดำเนินสะดวก

ในโอกาศเฉลิมฉลองศาลเจ้าท่งเฮงตั๊งได้รับรางวัลศาลดีเด่นระดับประเทศรางวัลชนะเลิศ