รวมภาพและคลิปวีดีโอพิธีรับรางวัลศาลเจ้าบริหารงานดีเด่นจ.ราชบุรีปี 2559

มอบรางวัลโดย นายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ รองอธิบดีกรมการปกครอง

21 พ.ย. 2559 ณ.โรงแรม เอเซียแอร์พอร์ต จ.ปทุมธานี