รวมภาพรับรางวัลศาลเจ้าบริหารงานดีเด่น ปี 2556

รับเมื่อ 13 พ.ย.2557 ณ.โรงแรมปรินซ์พาเลซ

ดูงานศาลเจ้าเล่าปึ๋งเท่ากง ถนนทรงวาด 14 พ.ย. 57

วีดีโองานรับรางวัลศาลเจ้าบริหารงานดีเด่นณ.โรงแรมปรินซ์พาเลซ มหานาค