รวมภาพพิธีพุทธาภิเษกและอัญเชิญเทพเจ้าไฉ่ซิ้งเอี้ยปางมหาเศรษฐีชัมภล(ปู้กุ่ยไฉ่ซิ้งเอี้ย)

25 ธันวาคม 2559

วีดีโอพิธีพุทธาภิเษกและอัญเชิญเทพเจ้าไฉ่ซิ้งเอี้ยปางมหาเศรษฐีชัมภล(ปู้กุ่ยไฉ่ซิ้งเอี้ย)