ท่านที่ต้องการDVDเทศกาลกินเจศาลเจ้าท่งเฮงตั๊วฉบับสมบูรณ์ติดต่อขอไดัจากคณะกรรมการศาลเจ้า หรือ Email มาขอที่ swang.kitti@gmail.com หรือ boonchaiki@gmail.com

วีดีโองานประจำปีศาลเจ้าท่งเฮงตั๊วปี 2563

งิ้ววันที่ 17 กุมภาพันธ์ 63 เรื่องฮูชีซังจ่อง้วน

งิ้ววันที่​ 18 กุมภาพันธ์​ 63 เรื่องอ่วงโกวจั๋มจื้อ

พิธีสวดสืบชะตา​ จั้งแช​ วันที่​ 19​ กุมภาพันธ์​ 63​

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 63 เจ็ดนางฟ้ารำถวายพระพร​

งิ้ววันที่​ 19 กุมภาพันธ์​ 63 เรื่องเต็กเช็งซุกเปี้ยง