ท่านที่ต้องการDVDเทศกาลกินเจศาลเจ้าท่งเฮงตั๊วฉบับสมบูรณ์ติดต่อขอไดัจากคณะกรรมการศาลเจ้า หรือ Email มาขอที่ swang.kitti@gmail.com หรือ boonchaiki@gmail.com

วีดีโองานประจำปีศาลเจ้าท่งเฮงตั๊วปี 2561

บรรยากาศงานประจำปี 61

งิ้ววันที่ 23 เม.ย. 61 เรื่อง​ 包公错判狄龙案 ( เปากงฉ่อคังเต็กเล้งอั่ว)​

งิ้ววันที่ 24 เม.ย. 61 เรื่อง​ เฮงมั่งช่วงอุ่ย​ (今晚王莽簒位)

งิ้ววันที่ 25 เม.ย. 61 เรื่อง​ เง็กปวยคี้อ้วง​ (玉佩奇緣)​

รำเจ็ดนางฟ้าถวายพระพร